zajęcia muzyka dla maluchów

Na zajęcia składają się różnego typu zabawy muzyczne, wspomagające aktywny i wszechstronny rozwój maluchów, a także rozwijające zainteresowania. Uczestnicy mają okazję do poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek dziecięcych, prostych tańców, zabaw integracyjnych.  

sekcja wokalna

Zajęcia wokalne obejmują ćwiczenia zespołowe oraz indywidualne. Uczestnicy zaznajamiają się z różnymi technikami wokalnymi (przy zachowaniu sprawności aparatu głosowego), jak i mają okazję ćwiczyć pamięć muzyczną oraz kształcić słuch. Pracują nad interpretacjami piosenek, które prezentują podczas organizowanych koncertów.

 

gryf gitary

Kursy przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży, zarówno rozpoczynających naukę, jak też tych, którzy są już na pewnym stopniu zaawansowania gry na instrumencie. Poza nauką utworów i piosenek zajęcia mają na celu nie tylko doskonalenie praktycznych umiejętności, ale także kształcenie ogólnej wrażliwości muzycznej oraz przede wszystkim pracę nad zrozumieniem rządzących muzyką zasad.

ODT Światowid/ sala prób

Oferta przeznaczona jest dla zespołów muzycznych, które chcą regularnie ćwiczyć własny repertuar lub incydentalnie potrzebują zrobić próbę. Do ich dyspozycji jest profesjonalna sala prób/ pracownia muzyczna z pełną adaptacją akustyczną.

Lekcje nauki gry na skrzypcach prowadzone są w trybie indywidualnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 45 minut. Naukę można podjąć niemal w każdym wieku (dzieci od 7+, młodzież, dorośli).

nauczycielEwa Dragon 
termin: uzgadniany indywidualnie z prowadzącą
sala: 307/ II piętro
opłata: 160 zł/ mc (4 zajęcia)

REGULAMIN I DEKLARACJA UCZESTNIKA

 

pianino

Lekcje nauki gry na pianinie prowadzone są w trybie indywidualnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 45 minut. Naukę można podjąć niemal w każdym wieku (dzieci od 7+, młodzież, dorośli). 

nauczyciel: Ewa Dragon / czwartki
nauczyciel: Anna Korecka / poniedziałki i środy

termin: uzgadniany indywidualnie z prowadzącą
sala: 307/ II piętro
opłata: 160 zł/ mc (4 zajęcia)

REGULAMIN I DEKLARACJA UCZESTNIKA

perkusja

Lekcje nauki gry na perkusji prowadzone są w trybie indywidualnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 60 minut. Naukę mogą podjąć: młodzież w wieku 15+ oraz dorośli.
nauczyciel: Jerzy Łaba
termin: uzgadniany indywidualnie z prowadzącym
sala: pracownia muzyczna/ przyziemie
opłata: 240 zł/ mc (4 zajęcia)
uwagi: zapisy bezpośrednio u instruktora w godz. 13.00 - 20.00. tel. 501-482-077.

 REGULAMIN I DEKLARACJA UCZESTNIKA