Opłatę za zajęcia należy uiszczać zgodnie z obowiązującym cennikiem, przelewem na rachunek bankowy Ośrodka najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu. Prosimy o zgłaszanie w sekretariacie potrzeby wystawienia faktury przed dokonaniem płatności.

PKO Bank Polski S.A. 12 1020 5226 0000 6402 0416 0578 ODT Światowid ul. Sempołowskiej 54A 51-661 Wrocław; w tytule wpłaty należy wyszczególnić: imię i nazwisko uczestnika; nazwę zajęć; nazwę miesiąca za jaki odpłatność jest dokonywana.

ODT Światowid informuje, że nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane przez klientów i odwiedzających na terenie Ośrodka. Rzeczy te będą przechowywane przez dwa tygodnie,  a po tym okresie zostaną przekazane osobom potrzebującym (kontener PCK).

pdfStatut ODT Światowid_2020

pdfKodeks etyczny

pdfRegulamin uczestnictwa w sekcjach/ 2020-2021 

pdfdeklaracja uczestnika zajęć 2020-2021 

pdfoświadczenie opiekuna osoby uczęszczającej na zajęcia | zał. 1a 

pdfoświadczenie osoby uczęszczającej na zajęcia | zał.1b

pdfwytyczne dla Rodziców - procedura przyprowadzania i odbierania dziecka | zał. 2  

pdfskuteczna komunikacja w czasie Covid | zał. 3 

pdfRegulamin wydarzeń w ODT Światowid w okresie stanu epidemii COVID

pdfOświadczenie uczestnika wydarzeń w ODT Światowid