zimowe zabawy na śniegu - rysunek

Na okres szkolnych ferii zimowych w Światowidzie obowiązuje osobny plan zajęć, część sekcji stałych czasowo zawiesza pracę lub prowadzi dedykowane programy. Oto feryjny rozkład jazdy ;-)

Oferta dedykowana na ferie zimowe:

Zima z Pracownią Artystyczno-Edukacyjną | turnusy zajęć artystyczno-rekreacyjnych
Klatka po klatce; 10-14 lutego 2020 | brak miejsc
Bądź eko! 17-21 lutego 2020 | brak miejsc

Pracownia plastyczna | zajęcia warsztatowe
Plastyczne FanabERIE  | 10-14 lutego 2020 | uczestnicy 8-12 lat | obowiązują zgłoszenia w sekretariacie ODT


SEKCJE STAŁE:
Zajęcia baletowe
| 10.02 - zajęcia odbędą się | 17.02 - brak zajęć.

Joga | 10.02 i 17.02 – brak zajęć

Muzyka dla Maluchów | 11.02 - brak zajęć | 18.02 – zajęcia odbędą się

Grupy teatralne | brak zajęć | odpłatność w lutym: 50%

Sekcja wokalna | brak zajęć | odpłatność w lutym: 50%

Pracownia Art.Edu | brak zajęć stałych | odpłatność w lutym: 50%

Pracownia plastyczna i pracownia rysunku (dzieci i młodzież) | brak zajęć  | odpłatność w lutym: 50%

Pozostałe nasze sekcje i pracownie: Klub Seniora, Pracownia ceramiczna Małgorzaty Maternik, Pracownia grafiki warsztatowej Marty Lech, Pracownia malarstwa Hanny Zawadzkiej Woźniak, Pracownia rzeźby Rytisa Konstantinaviciusa, Pracownia witrażu Henryki Gałdy - działają podczas ferii bez zmian, oferując uczestnikom z zewnątrz jednorazowe wejściówki w ramach wolnych miejsc. Informacja w sekretariacie ODT. 

Uczestnicy zajęć indywidualnych (nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze, perkusji) i zespoły muzyczne – ustalają czas swoich lekcji w okresie ferii (lub ich brak) z instruktorami prowadzącymi zajęcia.