zajęcia baletowe dzieci w sali lustrzanej

Zajęcia połączą w sobie naukę z zabawą! Uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy tańca klasycznego, jak i nauczyć się prostych układów choreograficznych. Zaproponowane w programie ćwiczenia rozwijają koordynację ruchową i grację, rozbudzają wrażliwość muzyczno – rytmiczną oraz kształtują  prawidłową sylwetkę. 

balet online

prowadzenie: Andrzej Malinowski                        filmowe zaproszenie na kurs -> KLIK w baletki

termin: 6-10 lipca lub 3-7 sierpnia 2020

zajęcia: 16.00 – 16.50 1 grupa | 17.00 – 17.50 2 grupa  

uczestnicy: 4 - 8 lat |  grupy do 13 osób

koszt: 130,00 zł/5 dni | karnet, obowiązuje zniżka 20% w programie Nasz Wrocław

informacje i zapisy: Sekretariat ODT tel. 71 348 30 10 wew. 31 


WAŻNE!

  • organizacja zajęć pod kątem sanitarnym -> ZAŁĄCZNIK do pobrania
  • procedura odprowadzania i odbierania dzieci z zajęć | inf. dla Rodziców -> ZAŁĄCZNIK do pobrania
  • oświadczenie o braku osób na kwarantannie -> ZAŁĄCZNIK  do pobrania
  • oświadczenie o odbiorze dziecka -> ZAŁĄCZNIK  do pobrania
  • oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia -> ZAŁĄCZNIK  do pobrania
  • komunikacja rodzic/instruktor podczas covid19 -> ZAŁĄCZNIK  do pobrania