Stół warsztatowy, rozłożone koszulki trykotowe, z których uczestnicy wycinają różne kształty

 

„Nauczycielka inna niż wszystkie”

Ucząc geografii u progu XX wieku Stefania Sempołowska stawiała na aktywność, bo zdobywanie wiedzy to nie tylko czytanie podręczników, ale także bezpośrednie doświadczanie, wyciąganie wniosków, rozmowa, wymiana poglądów. Zabierała uczniów na wycieczki, na jej lekcjach kreślili plany, rysowali mapy, korzystali z przezroczy. Organizowała uczniowską samopomoc, chciała, by nauka szkolna podążała za zdobyczami nowoczesnego świata i uciekała jak najdalej od skostniałego myślenia oraz wszelkich dogmatów.

Spróbujemy i my jak Panna Stefania ruszyć głową, ucząc się razem  z Wami zasad zero waste, wychodząc poza ramy wszelkich schematów. Wykorzystamy przedmioty codziennego użytku, by własnoręcznie zrobić coś fajnego z czegoś już niepotrzebnego. Działamy kreatywnie i dzielimy się tym, co sami już umiemy - bo starsi uczniowie potrafią świetnie pomagać tym młodszym. W warsztatowych działaniach uczestników wspierać będzie siódmoklasistka Zosia.

3 października 2021 | 14.00 - 16.00 | warsztaty dla dzieci 7-12 lat | s. 203-205
koncepcja zajęć, opieka dydaktyczna: Julia Młyńska, Karolina CukierskaPracownia Artystyczno-Edukacyjna ODT Światowid

 

Program dnia Urodzin Sempołowskiej -> TUTAJ

Matronat:  WRK logo poziom