Uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w obrazie egzotycznej kultury widzianej oczami autora „Afrobiografii” – oczami artysty, emigranta z wyboru, który postanowił na kilka lat zamieszkać wraz z rodziną na równiku po to, by wybudować tam schronisko dla bezdomnych i poprowadzić rodzinny dom dziecka. W jego wspomnieniach znajdą się portrety pięknych i dzielnych ludzi z godnością stawiających czoło biedzie i niesprawiedliwości.

Autor, ilustrując spotkanie zdjęciami z pobytu w Afryce, opowie też o tamtejszej codzienności - czasem niebezpiecznej, czasem zabawnej pełnej wyzwań wynikających z braku dóbr, do których przywykliśmy w Europie oraz o zmaganiach z poczuciem osamotnienia będącego rezultatem życia na zapadłej prowincji na pograniczu Ugandy, Konga i Sudanu.

Nie zabraknie refleksji nad kondycją własną i kondycją kultury, w której ukształtował się europejski światopogląd oraz zachęty do działania na rzecz słabych i potrzebujących.

16.30 | Galeria, parter | wstęp wolny

fot. Victoria Ward Kokot

Janusz Kokot
- urodził się w Kaliszu w 1960 r.; studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Uprawia malarstwo i rysunek. W latach 1988 – 2020 zrealizował 19 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 13 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich.