kup bilecik MM
bilety: 15 zł | 18 maja 2019 | godz. 17.00

 

Tegoroczny cykl Ethnos-kultury świata zawiedzie nas całkiem nieopodal - "do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych"  - czyli do kraju naszych bliskich sąsiadów - Litwinów.  

w programie:

Spotkanie: Wielokulturowe Wilno
Dzięki prezentacji prowadzonej przez Tatjanę Vologdinę przeniesiemy się do serca Litwy, Wilna, które nazywane bywa także Jerozolimą północy. Dowiemy się jak miasto powstało i dlaczego jego symbolem jest żelazny wilk. Usłyszymy też sporo innych ciekawostek dotyczących kraju naszych sąsiadów, z którym łączyły nas wieki historii. Nie zabraknie też tematów kulinarnych, bo kuchnia litewska w Polsce nie jest zbyt dobrze znana.

Tatjana Vologdina
- literaturoznawca i pedagog, absolwentka lituanistyki i slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Wileńskiego, na którym uzyskała doktorat. Od 2004 roku prowadzi Studium Języka i Kultury Litewskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (kieruje Studium oraz prowadzi w jego ramach trzy przedmioty: język litewski, literatura litewska oraz kultury Litwy). Jest założycielką i wieloletnią opiekunką Koła Naukowego Lituanistów „Labas” oraz przewodniczącą Rady Fundacji „Pobliża”. Od lat w zajmuje się promocją kultury litewskiej we Wrocławiu.

Wystawa: Litewskie pobliża dla wielu Polaków są tożsame z dawnym województwem wileńskim, krajem lat dziecinnych ich Ojców. Wystawa zatrzymuje w kadrach wrażenia z sentymentalnej wyprawy w poszukiwaniu własnych korzeni w rodzinnych Marcinkańcach, a obecnych Marcinkonys.
Podróż wiodła przez Merkines (grodzisko nad Niemnem z XI w) Druskienniki (jedno z najpiękniejszych uzdrowisk na Litwie) do serca Dzukijskiego Parku Narodowego, w którym położone są Marcinkonys. Okolica zachwyca bujnością nieskażonej przyrody, sielskością krajobrazu i urodą drewnianej architektury.
Autorką zdjęć jest Inga Trochimowicz

Warsztat muzyczny: krąg Sutartinės 
prowadzenie: Agota i Dorotė Zdanavičiūtė

Podczas warsztatów poznamy najstarsze polifoniczne pieśni litewskie zwane „sutartinės”. Śpiewanie ich przypomina medytację – chodzi tu o bycie kontakcie z resztą grupy, jak i z własnymi przodkami. Prowadzące podzielą się też swoją wiedzą na temat przesłania wykonywanych pieśni.

Koncert grupy Laiminguo
Grupę LAIMINGUO współtworzą wokalistki - siostry Agota i Dorotė Zdanavičiūtė oraz instrumentalista Rytis Girskas. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno oryginalne litewskie pieśni ludowe (tzw sutartinės), jak również utwory inspirowane tradycyjną muzyką innych narodów, które historycznie zamieszkiwały Litwę. Wokalnemu dwugłosowi towarzyszy bęben, kanklės (cytry), harfa żydowska oraz tradycyjne indyjskie instrumenty smyczkowe, takie jak sitar, sarod, bansuri.

W 2016 roku wyszedł debiutancki album grupy pod nazwą - „Laiminguo”. Słowo „laiminguo” znaczy tyle, co życzenie szczęścia. Grupa wierzy, że swoją muzyką przesyłają publiczności wyłącznie dobre życzenia. Trio występowało w Polsce na Festynie Archeologicznym – cyklicznej imprezie plenerowej organizowanej przez Muzeum Archeologii w Biskupinie, jak i na etnicznych festiwalach w Norwegii, Czechach i na Węgrzech. Artyści współpracują także z szamanami z wielu kultur, grając na żywo podczas różnych rytuałów.

Agota Zdanavičiūtė - kanklės (cytra), śpiew
Dorotė Girskienė (Zdanavičiūtė) - bęben obręczowy, śpiew
Rytis Girskas - sitar, sarod, bansuri, drumla

partner | Fundacja „Pobliża” | Koło Naukowe Lituanistów "Labas" Uniwersytetu Wrocławskiego

patronat | Honorowy Konsulat Republiki Litwy we Wrocławiu