Komisja dokonała wyboru oferty w ramach realizacji zapytania o cenę na dostawę sprzętu foto, video i pomocy dydaktycznych na potrzeby Ośrodka Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu.

W imieniu ODT Światowid w związku z rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę sprzętu Foto, Video i pomocy dydaktycznych.  

Informujemy, że komisja dokonała wyboru oferty w ramach realizacji zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji konkursu grantowego pn. Konwersja Cyfrowa Domów kultury.

Dyrektor Ośrodka Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu (dalej: Zamawiający) informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego dla wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę sprzętu Foto, Video i pomoce dydaktyczne na potrzeby Ośrodka Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu.

Bardzo dziękujemy Oferentom za złożone oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma STUDIOTIVI Sp z o.o

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę sprzętu komputerowego koniecznego do realizacji obróbki graficznej, filmowej, fotorelacji itp., wraz z akcesoriami. na potrzeby Ośrodka Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę sprzętu Foto, Video i pomoce dydaktyczne na potrzeby Ośrodka Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu.